Ett antal yrken och specifika kemiska ämnen som finns på arbetsplatser har visat sig öka risken för vissa cancerformer. Här beskrivs några av de vanligaste cancerframkallande ämnen som återfinns på arbetsplatser:

Tabell 1 visar yrken där högre förekomst av cancer har identifierats. I vissa av de här yrkena är de specifika kemiska ämnen som orsakar cancer kända medan de specifika ämnena i andra fall inte har identifierats helt.

Tabell 1: Yrken som kan orsaka cancer

Yrke eller industriTumördrabbade områden (eller typer)för vilka det finns tillräckliga bevis för att cancer orsakas hos människor
Aluminiumtillverkning Lungor, urinblåsa
Auraminframställning Urinblåsa
Kolförgasning Lungor
Destillation av stenkolstjära Hud
Kokstillverkning Lungor
Hematitbrytning Lungor
Järn- och stålgjutning Lungor
Isopropylalkoholtillverkning Näshåla och bihålor
Magentatillverkning Urinblåsa
Målning Lungor, mesoteliom, urinblåsa
Gummitillverkning Leukemi, lymfom, lungor, magsäck, urinblåsa

Källa: Hämtat från Cogliano VJ, Baan R, Straif K et al. (2011). Preventable exposures associated with human cancers. J Natl Cancer Inst, 103:1827–1829, med tillstånd från Oxford University Press.

På arbetsplatser är exponeringen vanligtvis komplex, med exponering för kemiska ämnen enskilda, i blandningar eller i kombination med annan arbetsrelaterad exponering eller andra cancerframkallande ämnen, exempelvis rökning eller alkoholdrickande. Många arbetstagare kan därför potentiellt exponeras för flera ämnen, som kan påverka flera cancerdrabbade områden. Cancerframkallande ämnen på arbetsplatser orsakar framför allt lungcancer och ofta även mesoteliom (cancer i mesotelet, den skyddande vävnad som täcker insidan av kroppens inre håligheter i bröst, buk och runt hjärtat) samt cancer i huden, urinblåsan och matstrupen (Figur 2).

Figur 2: Cancerdrabbade områden kopplade till kemiska ämnen på arbetsplatsen.

cancer-sites-workplace

Källa: © iStockphoto.com.

Personer som arbetar utomhus, exempelvis byggarbetare, lantarbetare, badvakter och trädgårdsarbetare, kan utsätta sin hud för ökad risk för UV-skador. Annan arbetsrelaterad exponering är exempelvis passiv rökning och radon.