Ja. Eftersom arbetsplatsen direkt påverkar de anställdas hälsa och välbefinnande, och därmed deras familjer, grupper och samhället, erbjuder den en perfekt miljö och infrastruktur för att stödja förebyggande åtgärder och friskvårdsåtgärder för hela befolkningar, exempelvis att sluta röka, ökad fysisk aktivitet och hälsosam kost. Genom att kombinera arbetsgivares, anställdas och samhällets ansträngningar genom arbetshälsoprogram eller främjande av en hälsosam livsstil, och öka arbetstagarnas deltagande i utformningen av arbetsmiljön, kan man förbättra arbetande personers hälsa och välbefinnande.