12 SÄTT ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT DRABBAS AV CANCER

Hormonbehandling

icon-womenHormonell substitutionsterapi (HRT) ökar risken för vissa typer av cancer. Begränsa användningen av hormonbehandlingar.

Farmaceutiska läkemedel är kemiska ämnen som utvecklats och används inom medicin och tandvård på grund av deras kapacitet att behandla, förebygga eller lindra sjukdomar. Förutom de avsedda effekterna kan läkemedlen också ha biverkningar. Biverkningarna kan inkludera en ökning eller minskning av riken för att få cancer.

Hormonell substitutionsterapi med kvinnliga könshormoner är en medicinsk behandling som framför allt används för att lindra klimakteriebesvär hos kvinnor.

Andra farmaceutiska läkemedel, några av dem hormonläkemedel, kan öka risken för att få cancer hos kvinnor endast (t.ex. p-piller) eller hos både män och kvinnor.