Stress är inte en fastslagen orsak till cancer. Exempelvis antyder en stor studie av europeiska män och kvinnor i olika arbetsmiljöer att stress på arbetet sannolikt inte är en riskfaktor för cancer. Stressiga situationer kan göra vissa personer mer benägna att börja med ohälsosamma beteenden som rökning, överätning eller kraftigt drickande, vilket ökar risken för att få cancer.