Vem som helst kan utveckla cancer, men vissa människor löper större risk på grund av beteendemässiga eller miljörelaterade faktorer (personer som röker, dricker alkohol, är överviktiga eller lider av fetma, har dålig kosthållning, en stillasittande livsstil, eller utsätts för strålning, vissa infektioner eller kemikalier som orsakar cancer). Ett fåtal personer har en medfödd, ärftlig hög risk för att utveckla cancer.

Europeiska kodexen mot cancer informerar människor om åtgärder de kan vidta för att minska risken att utveckla cancer. Dessa rekommendationer är baserade på de senaste vetenskapliga rönen.

Många av de faktorer som ökar eller minskar risken för cancer är välkända. Men för de flesta typer av cancer är det inte möjligt att förutse vilka personer, med liknande exponering för riskfaktorer, som kommer att drabbas av cancer eller inte.

Det är ett känt faktum att rökning orsakar de flesta fall av lungcancer. För andra vanliga cancerformer (t.ex. tjocktarms- eller bröstcancer), kan endast omkring hälften av fallen förklaras med kända riskfaktorer, och för en del typer av cancer (t.ex. prostatacancer), är andelen ännu mindre.

Man kan minska risken att drabbas av cancer, men en viss risk kommer alltid att finnas. Ungefär hälften av alla cancerfall skulle kunna undvikas om alla följde rekommendationerna i Europeiska kodexen mot cancer.

De vanligaste cancerformerna uppstår vanligtvis efter medelåldern, men det är aldrig för tidigt eller för sent att börja förebygga cancer. Vissa rekommendationer gäller även barn och råden kan minska risken att de drabbas av cancer senare i livet. Att byta ut ohälsosamma vanor mot nya hälsosamma vanor är välgörande för människor i alla åldrar.

Vissa typer av cancer kan genom läkarkontroller upptäckas på ett tidigt stadium, då behandlingen är mer effektiv. För vissa typer av cancer finns det också förstadier som kan upptäckas under en läkarundersökning och patienten kan då behandlas för att förhindra cancerns utveckling. Europeiska kodexen mot cancer rekommenderar de allmänna screeningprogrammen, som är beprövade och effektiva.

Vaccinering mot vissa virus kan minska risken för levercancer och livmoderhalscancer.

Åtgärder som skyddar mot cancer skyddar också mot andra svåra sjukdomar som orsakar dödsfall och funktionshinder i EU, t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och diabetes.