BeskrivningOmständigheter vid exponering och relaterade yrken

Kvarts är den vanligaste kristallina polymorfen av kisel i naturen och är vanlig i de flesta bergarter, särskilt granit, sandsten och kvartsit samt i sand och jord.

Arbetstagare kan exponeras för kristallin kvarts i många olika industrier och yrken på grund av den omfattande användningen av material som innehåller kvarts. Exempel på verksamheter är

  • verksamheter som inbegriper förflyttning av jord (t.ex. gruvbrytning, lantbruk, byggnadsverksamhet, brytning av sten),
  • demontering av kiselhaltiga produkter (t.ex. rivning av murverk och betong),
  • hantering eller användning av produkter som innehåller sand eller andra former av kisel (t.ex. gjuteriprocesser, gjutning, installation och reparation av eldstäder, blästring, tillverkning av glas, keramik, slipmedel och cement).