För de flesta cancerframkallande kemiska ämnen i miljön är de mest effektiva åtgärderna bestämmelser och gemenskapsåtgärder som syftar till att minska eller eliminera ämnena, snarare än enskildas handlingar. Det är dock viktigt att du vet vad du exponeras för så att du kan fatta välgrundade beslut om din hälsa. Här följer några exempel på individuella åtgärder:

  • Du kan göra ditt hem och din omedelbara omgivning rökfria genom att inte låta andra röka inomhus eller i fordon.
  • Var uppmärksam på kemikalierna i de produkter som du köper för privat användning. Läs om möjligt igenom instruktionerna för korrekt och säker användning och följ anvisningarna noga.
  • Om du har asbest som behöver avlägsnas ska du inte göra det själv. Du behöver anlita en professionell entreprenör och du får inte kasta något avfall från asbestsaneringen i miljön.
  • Begränsa användningen av kemikalier till välventilerade rum eller använd dem utomhus.
  • Du kan minska mängden luftföroreningar inomhus genom att se till att du har lämplig ventilation. Använd energisnåla hushållsmaskiner (värme, kylning m.m.) och undvik öppen eldning och bränning av organiskt material såsom trä eller trädgårdsavfall för att minska mängden luftföroreningar.
  • Individuella åtgärder (som att begränsa användningen av bilar samt underhålla dem väl, eller att använda cykel eller kollektivtrafik) kan bidra till att minska mängden luftföroreningar.
  • Du kan bidra till att minimera föroreningen av dricksvatten och mark genom att kassera hushållskemikalier (t.ex. bekämpningsmedel, målarfärger) eller läkemedel på lämpligt sätt, och genom att minska ditt avfall.
  • Du kan också bidra till en hälsosammare miljö genom att delta i att öka allmänhetens medvetenhet, vilket kan leda till allmänna offentliga åtgärder eller gemenskapsåtgärder.