BeskrivningOmständigheter vid exponering och relaterade yrken

Krom (VI), eller sexvärt krom, är det näst mest stabila oxidationsstadiet av metallen krom.
De flesta krom (VI)-föreningar är tillverkade. Krom i form av olika legeringar och föreningar har använts kommersiellt i mer än 100 år.

Exponering för krom förekommer bland annat i följande yrkessituationer:

 • Kromattillverkning, där den högsta exponeringen för krom (VI)-föreningar kan förekomma.
 • Tillverkning av färgämnen och pigment.
 • Plätering och gravering.
 • Tillverkning av krom-ferrolegeringar.
 • Svetsning av rostfritt stål.
 • I träskyddmedel.
 • Garvning.
 • Vattenbehandling.
 • I bläck.
 • Fotografier.
 • Litografier.
 • I borrhålsvätskor.
 • I syntetiska parfymer.
 • I pyroteknik.
 • För korrosionsbeständighet.

Arbetstagarna exponeras för luftburna gaser, dimmor och damm som innehåller krom eller kromföreningar.