Den kliniska presentationen av yrkesrelaterad cancer skiljer sig vanligtvis inte från presentationen av cancer orsakad av annan exponering. Normalt kan man inte avgöra den specifika orsaken eller orsakerna till en enskild persons cancer. Den medicinska behandlingen är densamma för all cancer av samma typ.

Däremot har vissa cancerformer huvudsakligen ursprung i arbetet. Till exempel mesoteliom (cancer i mesotelet, den skyddande vävnad som täcker insidan av kroppens inre håligheter i bröst, buk och runt hjärtat) orsakas i de flesta fall av asbest. För andra typer av cancer, särskilt lungcancer, kan tidigare eller samtidiga manifestationer av relaterade sjukdomar, såsom silikos till följd av inandning av kristallin kvarts eller asbestos (lungfibros) till följd av inandning av asbest, indikera att cancern beror på tidigare exponering för kvarts respektive asbest.

I EU kan cancer som orsakas av exponering i arbetet leda till ersättning. Om du misstänker att din cancer har en arbetsrelaterad orsak ska du informera din läkare så att han/hon kan göra en grundlig utvärdering av denna möjlighet och, om läkaren bekräftar de medicinska bevisen enligt de allmänna principerna i den nationella lagstiftningen, hjälpa dig att ansöka om ersättning.