12 SÄTT ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT DRABBAS AV CANCER

Vaccination och infektioner

icon-vaccination Se till att dina barn deltar i vaccinationsprogram mot:

  • Hepatit B (för nyfödda)
  • Humant papillomvirus (HPV) (för flickor).

Få personer förknippar infektioner med cancer, men nästan en femtedel av alla cancerfall i världen orsakas av smittämnen, inklusive virus och bakterier. Bland de vanligaste infektionerna med koppling till cancer kan nämnas humant papillomvirus (HPV) som kan orsaka de flesta cancerformer i livmoderhals och ändtarmsöppning samt en del munhålecancer, hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV), som kan orsaka levercancer, samt Helicobacter pylori som är en bakterie som kan orsaka magsäckscancer. Infektion med humant immunbristvirus (HIV) orsakar inte cancer direkt, men personer med HIV löper större risk för att utveckla vissa typer av cancer eftersom deras immunsystem är försvagade. Vaccin är det mest effektiva sättet att förebygga vissa av de här infektionerna. Mycket effektiva vaccin mot HBV har funnits tillgängliga i flera årtionden och de flesta länder inkluderar HBV-vaccin i sina barnvaccinationsprogram. Vaccination är också mycket effektivt för att förebygga infektion med de HPV-virustyper som orsakar de flesta formerna av livmoderhalscancer.