12 SÄTT ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT DRABBAS AV CANCER

Screening

icon-screening Delta i de screeningprogram som erbjuds för att upptäcka:

  • Tjocktarmscancer (män och kvinnor)
  • Bröstcancer (kvinnor)
  • Livmoderhalscancer (kvinnor).

Vissa typer av cancer kan upptäckas och behandlas innan de orsakar symtom. Att leta efter cancer, eller tillstånd som kan leda till cancer, hos personer som inte har några symtom kallas för screening. Syftet med cancerscreening är att förebygga dödsfall som orsakas av cancer. Screening kan också göra det möjligt att använda mindre krävande behandlingsmetoder om cancern upptäcks tillräckligt tidigt. För vissa cancerformer, exempelvis livmoderhalscancer och cancer i tarmen, kan screening faktiskt hindra att cancern utvecklas.

I EU rekommenderas screening för bröstcancer, livmoderhalscancer och cancer i tarmen, när det erbjuds som del i ett organiserat program med tillräckliga resurser för att hålla hög kvalitet. Organiserade program för screening för bröstcancer inrättas för närvarande i de flesta EU-länder och organiserade program för screening för livmoderhalscancer och cancer i tarmen finns i många länder. Klicka här för mer information om organiserade program.

Omfattande riktlinjer som täcker alla aspekter av screening för bröstcancer, livmoderhalscancer och cancer i tarmen har utarbetats av experter och offentliggjorts av Europeiska kommissionen. Dessa europeiska riktlinjer innehåller vägledande principer och detaljerade protokoll, standarder och rekommendationer som, om de följs, säkerställer att screening av hög kvalitet tillhandahålls för befolkningen. Klicka här för mer information om kvalitet vid cancerscreening.

Om du skulle vilja delta i cancerscreening men är osäker på om det finns något program i ditt land kan du kontakta hälsovårdsmyndigheterna.