Alla cancerformer orsakas av förändringar (mutationer) i det DNA som finns i kroppens celler. Kroppen har skydd mot en del mutationer, men yttre faktorer – som cancerframkallande kemikalier i tobaksrök, strålning och vissa infektioner – kan bryta ner detta skydd. Ibland kan vår näringsstatus och de hormoner som produceras i kroppen också öka risken för genetiska förändringar.

Huvudorsaken till cancer i EU är rökning. Övervikt eller fetma, dålig kost, brist på fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion bidrar till en ohälsosam livsstil, som är en annan viktig orsak till cancer. Exponering för sol och vissa andra strålkällor (t.ex. radon) är också av betydelse, liksom exponering för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen och vissa infektioner.

Risken att drabbas av cancer ökar ju mer man utsätts för dessa faktorer (beroende på hur länge, hur ofta och hur mycket man exponeras).