Cancer är en sjukdom som gör att kroppens celler växer på ett okontrollerat sätt, vilket orsakar tumörer som kan spridas till olika delar av kroppen.

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i EU.

De flesta människor som får diagnosen cancer är i medelåldern eller äldre, men de cellförändringar som leder till cancer börjar mycket tidigare i livet och det är därför viktigt att skydda sig i alla åldrar.

Antalet människor som drabbas av cancer ökar, vilket delvis beror på att vi lever längre än tidigare.

Genom vetenskaplig forskning har man upptäckt ett antal sätt att minska risken för cancer.

Europeiska kodexen mot cancer togs fram för att informera människor om åtgärder de kan vidta för att minska risken att utveckla cancer.