Det finns två missuppfattningar om hur många cancerfall som verkligen orsakas av kemiska ämnen i miljön.

För det första är det en kraftig exponering under flera år, exempelvis exponering på arbetsplatsen, som utgör den stora risken för cancer, snarare än de betydligt lägre risker som exponering för samma kemikalie på omgivningsnivåer innebär.

För det andra betyder ordet ”risk” inte samma sak i relation till enskilda personer som när det avser hela befolkningen. En relativt låg risk för den enskilda individen, såsom risken för lungcancer på grund av luftföroreningar eller passiv rökning, kan ge ett väsentligt antal cancerfall i hela befolkningen om många personer exponeras, medan en kraftig exponering i en relativt liten grupp arbetstagare kommer att ge en hög risk för att få cancer hos de utsatta individerna, men bara leda till ett litet antal cancerfall hos den totala befolkningen.