12 SÄTT ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT DRABBAS AV CANCER

Alkohol

icon-alcoholBegränsa ditt intag av alkohol, oavsett typ. För att förebygga cancer, undvik helst alkohol helt.

Det finns starka bevis för att människor kan minska risken för att få cancer genom att skaffa sig hälsosamma kost- och motionsvanor. Bland den europeiska befolkningen löper de personer som har en hälsosam livsstil och följer rekommendationerna för förebyggande av cancer uppskattningsvis 18 % lägre risk för att få cancer jämfört med de personer vars livsstil och kroppsvikt inte följer rekommendationerna. Riskminskningen har beräknats för en hälsosam livsstil som innebär att man har en normal kroppsvikt (ett kroppsmasseindex [BMI] mellan 18,5 och 24,9 kg/m2) och undviker livsmedel som främjar viktökning, som sötade drycker och snabbmat, är måttligt aktiv under minst 30 minuter per dag, ammar sina barn (för kvinnor), framför allt äter vegetabiliska livsmedel, begränsar intaget av rött kött, undviker bearbetat kött och begränsar konsumtionen av alkoholhaltiga drycker.