За съжаление има много по-малко доказателства за ефекта от хранителния режим върху прогресирането на рака в сравнение с ефекта му върху вероятността от първоначалното развитие на рака. А това може да зависи и от вида рак, който имате.

За лица, диагностицирани с рак на гърдата, са налице редица доказателства, че поддържането на здравословно тегло и физическата активност може лесно да подобрят качеството на живот и са свързани с повишена преживяемост.

Няма достатъчно доказателства, за да се отправят категорични препоръки за други ракови заболявания, нито може да се твърди, че определен вид храни или хранителен режим помагат, но повечето органи препоръчват да се спазват общите препоръки за превенция на рака при хора, които вече са били диагностицирани с рак (освен ако няма медицинска или друга причина, поради която да не го правят). И не забравяйте, че не трябва да приемате каквито и да било добавки, без първо да се консултирате с вашия лекар — за някои е доказано че пречат на лечението на рака.