Доказано е, че при някои видове рак, за които е проведено проучване, физическата активност по време на и след лечение на рака подобрява физическото функциониране и качеството на живот, както и че намалява свързаната с рака умора. Така че, освен ако не им е препоръчано друго от квалифицирано медицинско лице, на пациентите с рак се препоръчва да бъдат физически активни и да следват обичайните насоки колкото се може повече.