12 НАЧИНА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ РАК

Тютюн

icon-tobaccoНе пушете. Не употребявайте тютюн под каквато и да било форма.

Тютюнът е водещата причина за предотвратими заболявания и смърт в световен мащаб.

Тютюнът е главната причина за раковите заболявания. Тютюнопушеното е най-вредната форма на употреба на тютюна и води до най-сериозната здравна и социално-икономическа тежест на заболяванията, свързани с тютюнопушенето. Пушенето на цигари убива повече от половината от хората, употребяващи цигари продължително време.

Всяка година употребата на тютюн води до смъртта на около 6 млн. души и до повече от половин трилион долара икономически щети в световен мащаб. През този век тютюнът ще убие повече от 1 млрд. души, ако не се приложи спешно Рамковата конвенция на Световната здравна организация (СЗО) за контрол на тютюна (РККТ). В Европа в наскоро преразгледаната Директива за тютюневите изделия (2014/40/ЕС) се определят правилата за контролиране на производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия, като целта на тези правила е да се преодолеят различията между държавите по отношение на контрола на тютюна и следователно да се подобри здравеоопазването на населението.

На фигура 1 са показани вредните последици за здравето, причинени от тютюна.

Фигура 1: Последици за здравето, които имат причинно-следствена връзка с употребата на тютюн и излагането на вторичен тютюнев дим.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Източник: Адаптирано от The Health Consequences of Smoking — 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014. (Последиците за здравето от тютюнопушенето — 50 години напредък: Доклад на Surgeon General. Атланта, Джорджия: Министерство на здравето и социалните услуги на Съединените американски щати, Центъра за контрол и превенция на заболяванията на САЩ, Национален център за профилактика на хроничните заболявания и насърчаване на здравеопазването, Служба по тютюнопушенето и здравеопазването, 2014 г.), със съгласието на Министерството на здравето и социалните услуги на Съединените американски щати.