Замразяването, сушенето или консервирането могат да спомогнат за запазването на важни хранителни вещества, които могат да бъдат загубени в пресните храни, в зависимост от времето на тяхното събиране и от това как се съхраняват и готвят, така че съхраняваните по този начин растителни храни са полезни варианти на „пресните храни“. При консервираните храни обаче е много важно да се избират тези, върху чийто етикети е отбелязано „без съдържание на вода“ или „без добавена сол“ — тъй като редица промишлено консервирани храни са с високо съдържание на сол.