Не съвсем — здравословният хранителен режим, който ви помага да се предпазвате от рак, е подобен на този, който се препоръчва, за да се намали рискът от други хронични заболявания, като например диабет и сърдечни заболявания. Единствената специфична разлика е, че за намаляване на риска от рак на дебелото черво се препоръчва да се избягва преработено месо и да се ограничи консумацията на червено месо. Някои проучвания свързват тези фактори и със сърдечните заболявания, но доказателствата за това не са толкова безспорни, както за рака на дебелото черво. Следователно препоръчаният по-горе хранителен режим не е просто добър за намаляване на риска от рак, но и за риска от други заболявания. Няма убедителни доказателства, че определени храни (понякога неправилно наричани „суперхрани“) могат в самостоятелен вид да помагат за намаляване на риска от рак или за други хронични заболявания.