12 НАЧИНА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ РАК

Радиация

icon-tobaccoРазберете дали в жилището си не сте изложени на лъчение от естествено високи нива на радон. Вземете мерки за намаляване на високите нива на радон.

Радонът е естествен радиоактивен газ, който може да причини радиоактивно облъчване в домовете ви.