Изчислено е, че рискът от рак е с около 11 % по-нисък при хора, които се хранят предимно с храни от растителен произход (зеленчуци, бобови растения, необработени зърнени храни и житни растения) в сравнение с хора, при които приемът на растителни храни е нисък. Някои фактори от начина на живот, като например здравословният хранителен режим, нормалното телесно тегло и физическата активност, често всичките едновременно намират място в живота на даден човек, поради което е трудно да се разграничат тяхното отделно въздействие. Най-голяма полза за здравето се постига чрез водене на здравословен начин на живот (Телесно тегло, Физическа активност, Алкохол).