Здравословно телесно тегло е това тегло, при което е най-малко вероятно да развиете някои състояния, които се причиняват от натрупването на прекалено много телесни мазнини — по-специално някои видове рак, но наред с другото и сърдечни заболявания и диабет. Да бъдете твърде слаби или дебели може да е нездравословно, поради което следва да се стремите към тегло в рамките на здравословния диапазон на телесното тегло. Трудно е да се определи, кое е „идеалното“ тегло за всяко едно лице, тъй като за да се направи това, се изисква да знаете количеството на тъканите в тялото ви без мазнините (главно мускулните), а това е нещо, което може да се определи единствено в изследователска лаборатория. Поради това експертите са разработили здравословния диапазон, който да придава гъвкавост при определяне на идеалното тегло. Тъй като с натрупването на мазнини хората стават по-тежки, ние можем да придобием представа за това колко е пълен някой, като измерваме теглото. Тъй като тенденцията ще е по-високите хора да бъдат по-тежки, дори и да не са пълни, трябва да пригодим теглото към височината (за тези с математическо мислене, това е теглото в килограми, разделено на височината в метри на квадрат — това се нарича индекс на телесната маса или ИТМ, измерен в kg/m2). Ако теглото ви отговаря точно на вашата височина, тогава можете да приемете, че имате здравословно тегло , освен ако не сте прекалено високи или ниски, или мускулести. Използвайте таблицата, за да определите дали вашето тегло е здравословно (фигура 1).

Фигура 1: Калкулатор за изчисляване на индекса на телесната маса (ИТМ).

Източник: Препечатано от World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research (2007). Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: A Global Perspective. Washington, DC: American Institute for Cancer Research. [Световен фонд за изследване на рака/Американски институт за изследване на рака (2007 г.). Храни, режим, физическа активност и превенция на рака: световна перспектива. Вашингтон, Окръг Колумбия: Американски институт за изследване на рака.]

Здравословният диапазон на ИТМ при възрастните е между 18,5 и 25 kg/m2. Ако принадлежите към южноазиатската етническа група, то препоръчителният диапазон на ИТМ достига само до 23 kg/m2, тъй като разпределението на мазнините се различава при етническите групи. В някои конкретни случаи е възможно ИТМ да не е много точен показател за общите телесни мазнини, по-специално при хора с много мускули, като спортисти, или хора, при които количеството мускули е по-малко от нормалното, както е при възрастните хора.

Измерването на талията е още един полезен начин да добиете представа за това дали при някой е налице увеличен риск от здравословни проблеми поради наличие на твърде много мазнини. Когато се измерва талията (обиколка на талията) и тя е повече от 102 cm при мъжете или 88 cm при жените, това показва висок риск, когато тя е по-малко от 94 см при мъжете или 80 cm при жените, това показва нисък риск, а стойности между тези два показателя сочат наличие на среден риск.

Тъй като рискът от рак нараства постоянно с увеличаване на количеството на мазнините, които хората имат, за превенция на рака се препоръчва да се стремим към възможно най-долната граница на здравословния диапазон на ИТМ (или обиколка на талията). Това очевидно ще е различно за различните хора в зависимост от тяхната структура — поради това лице с по-слаба структура може да се стреми към долната граница на диапазона, а лице с по-едра (набита) фигура може да се стреми към средната или горната граница на диапазона.