Всеки може да развие рак, но при някои хора рискът е по-висок поради фактори, свързани с навиците им или със заобикалящата ги среда (пушачите, лицата, които употребяват алкохол, хората с наднормено тегло или със затлъстяване, тези, които не се хранят здравословно, водят заседнал начин на живот или са изложени на някои инфекции, облъчване или канцерогенни вещества). Някои хора са родени с наследствена обремененост от заболяването.

Европейският кодекс за борба с рака разяснява на хората какво могат да направят за себе си и за семействата си, за да си помогнат за намаляване на риска от поява на болестта. Тези препоръки са изготвени въз основата на най-добрите налични научни доказателства.

Редица фактори, които могат да увеличат или намалят риска от рак, са добре изучени. За повечето видове рак обаче не е възможно да се предвиди кои хора със сходни рискови фактори ще развият рак и кои — не.

Добре известно е, че пушенето е виновник за голяма част от случаите на рак на белите дробове. Що се отнася до други често срещани видове рак (напр. рак на дебелото черво и рак на гърдата) само около половината от случаите могат да бъдат обяснени с познати причини, докато при други видове (напр. рак на простатата) случаите, които могат да бъдат обяснени, са още по-малко.

Въпреки че можете да намалите риска от развитие на рак, винаги ще остане известен риск. Около половината от всички ракови заболявания щяха да бъдат избегнати, ако хората следваха всичките препоръки по Европейския кодекс за борба с рака.

Най-често срещаните видове рак се наблюдават най-вече след средна възраст, но никога не е твърде рано или твърде късно да започнем превенция на раковите заболявания. Някои от препоръките важат за децата, за да се намали рискът от поява на рак при тях по-късно в живота им. Придобиването на здравословни навици и избягването на нездравословните е от полза във всяка възраст.

Със скрининг може да се открият на ранен етап някои видове рак, когато лечението все още е по-ефективно. При някои видове рак има предракови етапи, които могат да бъдат открити чрез скрининг, и при тях да бъде приложено лечение за предотвратяване на развитието на рака. Европейският кодекс за борба с рака препоръчва програмите за скрининг, за които се знае, че са ефективни.

Ваксинацията срещу някои вируси може да намали риска от рак на черния дроб и рак на шийката на матката.

Поведенчески навици, които оказват защита срещу рака, могат също така да предлагат защита и от други първостепенни причини за смърт и увреждания в Европейския съюз, като например сърдечносъдовите и респираторните заболявания и диабета.