Tyvärr finns det mycket mindre bevis gällande kostens effekt på sjukdomsförloppet hos cancer än gällande kostens effekt på sannolikheten för att utveckla cancer. Det kan också bero på vilken typ av cancer du har.

För dem som har fått en bröstcancerdiagnos finns väsentliga bevis för att en sund vikt och fysisk aktivitet båda kan förbättra livskvaliteten och är kopplade till ökad överlevnad.

Det finns inte tillräckliga bevis för att ge några tydliga rekommendationer för andra cancerformer eller för att säga att en viss typ av livsmedel eller kost hjälper, men de flesta myndigheter rekommenderar dem som redan har fått en cancerdiagnos att följa de allmänna rekommendationerna för förebyggande av cancer (om det inte finns något medicinskt skäl eller annat skäl för att inte följa rekommendationerna). Kom även ihåg att inte ta några tillskott utan att först rådgöra med din läkare eftersom vissa har visat sig störa cancerbehandlingar.