Enligt beräkningar är risken för att få cancer 11 % lägre hos dem som framför allt äter vegetabiliska livsmedel (grönsaker, baljväxter, obearbetade spannmålsprodukter och korn) jämfört med dem som äter lite vegetabiliska livsmedel. Livsstilsfaktorer som hälsosam kost, normal kroppsvikt och fysisk aktivitet hänger ofta samman och återfinns hos samma personer, och det svårt att särskilja mellan de individuella effekterna. Störst hälsofördelar uppnås genom att ha en hälsosam livsstil (mer information om sund kroppsvikt, fysisk aktivitet och alkohol).