Med rött kött avses biff, fläsk, lamm och get från boskapsdjur, inklusive kött i bearbetade livsmedel och de flesta hamburgare. Fågel, viltkött eller slaktbiprodukter ingår inte (men effekterna av konsumtionen av slaktbiprodukter och viltkött på risken för att få cancer är inte känd). Att äta mycket rött kött ökar risken för att utveckla cancer i tarmen, men rött kött är också en bra källa till flera näringsämnen. Som vägledning rekommenderas det att inte äta mer är 500 g rött kött per vecka (500 g tillagad vikt vilket motsvarar ungefär 700–750 g rå vikt beroende på styckningsdel och hur det tillagas).

Bearbetat kött är kött som konserverats genom rökning, gravning, saltning eller genom tillsättning av kemiska konserveringsmedel. Här ingår exempelvis skinka, bacon, salamikorv och vissa korvar såsom frankfurterkorv. Konsumtionen av bearbetat kött är också kopplad till risken för att få cancer i tarmen, även i små mängder, och det har inga näringsmässiga fördelar jämfört med rött kött. Det rekommenderas därför att man undviker bearbetat kött så mycket möjligt för att minska risken för cancer.