Med sund kroppsvikt avses en sådan som gör det minst troligt att du utvecklar de tillstånd som kan orsakas av för mycket kroppsfett, exempelvis vissa cancerformer, men även hjärtsjukdomar och diabetes med mera. Att vara för mager eller för tjock kan vara ohälsosamt, och därför bör du försöka ligga inom intervallet för en sund kroppsvikt. Det är svårt att definiera en exakt idealvikt för en enskild person eftersom det skulle kräva kunskap om hur mycket mager vävnad (framför allt muskler) personen har, och detta kan bara undersökas i ett forskningslaboratorium. Därför har experter utvecklat ett hälsosamt intervall som ger flexibilitet. Eftersom personer blir tyngre när de ackumulerar fett kan vikten användas som vägledning till hur tjock någon är. Eftersom längre personer vanligtvis är tyngre även om de inte är tjocka måste vikten justeras mot längden (om du är matematikintresserad så används vikten i kilogram dividerat med längden i meter i kvadrat – detta motsvarar det så kallade kroppsmasseindexet, BMI, som mäts i kg/m2). Om din vikt är rätt för din längd kan du anta att du har en sund vikt, om du inte är väldigt lång eller kort eller muskulös. Använd diagrammet för att se om du har en sund vikt (Figur 1).

Figur 1: BMI-räknare (kroppsmasseindex).

body-mass-index

Källa: Hämtat från World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research (2007). Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: A Global Perspective. Washington, DC: American Institute for Cancer Research.

Ett hälsosamt BMI för vuxna ligger inom intervallet 18,5–25 kg/m2. Om du tillhör en Sydasiatisk etnisk grupp sträcker sig det rekommenderade BMI-intervallet endast upp till 23 kg/m2 eftersom fettfördelningen skiljer åt sig mellan etniska grupper. I vissa specifika fall kan BMI vara en mindre rättvisande indikator för totalt kroppsfett. Det gäller framför allt personer med mycket muskelmassa, till exempel idrottare, eller personer med mindre muskelmassa än normalt, såsom äldre personer.

Midjemåttet är en annan användbar indikator som ger en idé om huruvida en person löper ökad risk för hälsoproblem på grund av fetma. Ett midjemått (midjans omkrets) på mer än 102 cm för män och 88 cm för kvinnor indikerar en hög risk, ett midjemått på under 94 cm för män och 80 cm för kvinnor indikerar en låg risk, och alla mått däremellan indikerar en medelhög risk.

Eftersom risken för cancer stadigt ökar med mängden kroppsfett rekommenderas det, för förebyggande av cancer, att eftersträva ett så lågt hälsosamt BMI (eller midjemått) som möjligt. Måtten varierar naturligtvis mellan olika personer beroende på deras kroppsbyggnad, och därför kan en slank person sikta på den nedre delen av intervallet medan en person med kraftig kroppsbyggnad kan sikta på den övre eller mittersta delen av intervallet.