Inte egentligen. Den hälsosamma kost som bidrar till att skydda mot cancer liknar den som rekommenderas för att minska risken för att få andra kroniska sjukdomar, såsom diabetes och hjärtsjukdomar. Den enda specifika skillnaden är rekommendationen, för att minska risken för cancer i tarmen, att undvika bearbetat kött och begränsa konsumtionen av rött kött. Vissa studier har också kopplat de här faktorerna till hjärtsjukdomar, men bevisen är inte så starka som för cancer i tarmen. Den kost som rekommenderas ovan är alltså inte bara bra för att minska risken för att få cancer utan kan också minska risken för andra sjukdomar. Det finns inte några starka bevis för att vissa livsmedel (som ibland felaktigt kallas för superfoods) i sig själva kan bidra till att minska risken för cancer eller andra kroniska sjukdomar.