Frysning, torkning och konservering i burk kan bidra till att bevara viktiga näringsämnen som kan förloras i färska livsmedel, beroende på tiden från skörd och hur de förvaras och tillagas. Därför är vegetabiliska livsmedel som konserverats på de här sätten ett bra alternativ till färska livsmedel. För livsmedel som är konserverade i burk är det dock viktigt att välja dem som är märkta ”i vatten” eller ”utan tillsatt salt” eftersom många industritillverkade burkkonserver innehåller mycket salt.