Tak. W niektórych miejscach pracy lub w trakcie kariery zawodowej danej osoby może się zdarzyć, że dana osoba będzie narażona na jednoczesne lub następujące po sobie narażenie na oddziaływanie szeregu substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Typowe połączenia obejmują: radon lub arsen i krzemionka krystaliczna; azbest oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA); lub chrom oraz związki niklu.

Palenie tytoniu często przyczynia się do istotnego zwiększenia ryzyka związanego z oddziaływaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Na przykład ryzyko zachorowania na raka wśród pracowników mających styczność z azbestem jest znacznie wyższe, jeżeli tacy pracownicy palą również tytoń, przy czym palenie tytoniu stanowi silniejszy czynnik ryzyka wśród takich osób niż azbest.