12 SPOSOBÓW, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA NA RAKA

Promieniowanie

icon-tobaccoDowiedz się, czy w domu jesteś narażony na naturalne promieniowanie spowodowane wysokim stężeniem radonu. Podejmij działania na rzecz zmniejszenia jego poziomu.

Radon to naturalny gaz promieniotwórczy, na którego oddziaływanie można być narażonym przebywając w domu.