12 SPOSOBÓW, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA NA RAKA

Alkohol

icon-tobacco Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodzaju, ogranicz jego spożycie. Abstynencja pomaga zapobiegać nowotworom.

Istnieją przekonujące dowody wskazujące, że osoby stosujące zdrową dietę i prowadzące aktywny tryb życia są mniej narażone na ryzyko zachorowania na raka. Jeżeli chodzi o społeczeństwa europejskie, ryzyko zachorowania na raka wśród osób prowadzących zdrowy tryb życia zgodny z zaleceniami w zakresie przeciwdziałania rozwojowi nowotworów jest o około 18% niższe niż ryzyko, na jakie narażone są osoby, których styl życia i masa ciała nie spełniają wymogów wskazanych w zaleceniach. Ten stopień zmniejszenia ryzyka obliczono w odniesieniu do zdrowego trybu życia, który obejmuje: prawidłową masę ciała (wskaźnik masy ciała [BMI] między 18,5 a 24,9 kg/m2) i unikanie produktów spożywczych sprzyjających przyrostowi masy ciała, takich jak słodkie napoje i żywność typu fast food; aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności przez co najmniej 30 minut dziennie; karmienie piersią (w przypadku kobiet); spożywanie głównie produktów pochodzenia roślinnego; ograniczanie spożycia mięsa czerwonego; unikanie przetworzonych produktów mięsnych; oraz ograniczanie spożycia napojów alkoholowych.