Opis

Okoliczności narażenia i powiązane zawody

Kwarc – najpowszechniej występująca w przyrodzie krystaliczna odmiana polimorficzna krzemionki – występuje w dużych ilościach w większości rodzajów skał, w szczególności w skałach granitowych, piaskowcach i kwarcytach, a także w piasku i glebie.

Z uwagi na fakt, że materiały zawierające kwarc są powszechnie wykorzystywane, za osoby narażone na oddziaływanie pyłu krzemionki uznaje się pracowników zatrudnionych w wielu różnych branżach i należących do różnych grup zawodowych, np.:

  • pracowników zajmujących się pracami ziemnymi (np. pracowników sektora górnictwa, rolnictwa i budownictwa oraz pracowników kamieniołomów);
  • pracowników zajmujących się demontażem produktów zawierających krzemionkę (np. pracowników zajmujących się rozbiórką konstrukcji murowanych i konstrukcji wykonanych z betonu);
  • pracowników mających do czynienia z produktami zawierającymi piasek lub innymi produktami zawierającymi krzemionkę lub pracowników używających tych produktów (np. w procesach odlewniczych, takich jak wykonywanie odlewów, montaż i naprawa pieca; przy obróbce strumieniowo-ściernej; w procesie produkcji szkła, ceramiki, materiałów ściernych, cementu).