Opis

Okoliczności narażenia

Umiejscowienie guza (lub rodzaje raka),
o ile zgromadzono wystarczające dowody potwierdzające rakotwórczość u ludzi

Arsen często klasyfikuje się jako metaloid lub półmetal. Arsen – zarówno pochodzenia naturalnego, jak i wytworzony przez człowieka – jest przenoszony w środowisku głównie drogą wodną.
Arsen i związki arsenu są od wieków wytwarzane i wykorzystywane do celów komercyjnych.

Do narażenia na oddziaływanie arsenu dochodzi zazwyczaj w wyniku spożycia żywności lub wody skażonej np. pestycydami, herbicydami lub insektycydami.
Wdychanie arsenu również zwiększa ryzyko zachorowania na raka.

  • Płuca
  • Skóra
  • Pęcherz moczowy