12 SPOSOBÓW, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA NA RAKA

Tytoń

icon-tobaccoNie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci.

Na całym świecie tytoń jest główną przyczyną chorób i śmierci, których można uniknąć.

Tytoń jest również główną przyczyną raka. Palenie jest najbardziej szkodliwą formą używania tytoniu, powodującą największe obciążenie chorobami związanymi z tytoniem. W wyniku palenia papierosów umiera ponad połowa tych, którzy długotrwale używają tytoniu.

Każdego roku używanie tytoniu powoduje około 6 mln zgonów i ponad pół biliona dolarów strat gospodarczych na całym świecie. W tym stuleciu w wyniku używania tytoniu umrze aż 1 mld osób, jeżeli nie zostanie szybko wdrożona Ramowa konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC). W Europie w ostatnio zmienionej dyrektywie w sprawie wyrobów tytoniowych (2014/40/UE) określono zasady kontroli produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów, które mają na celu harmonizację różnic między państwami w sprawach dotyczących ograniczenia użycia tytoniu i tym samym zapewnienie lepszej ochrony zdrowia publicznego ludności.

Przegląd negatywnych skutków dla zdrowia powodowanych przez tytoń przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1: Konsekwencje zdrowotne przyczynowo powiązane z użyciem tytoniu i narażenie na wtórny dym tytoniowy.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Źródło: na podstawie „The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General”. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014, za zgodą amerykańskiego Departamentu ds. Zdrowia i Usług Społecznych.