Europejski kodeks walki z rakiem zawiera opis działań, jakie można podjąć, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Im więcej zaleceń się przestrzega, tym mniejsze ryzyko wystąpienia nowotworu.

Jednak nie wszyscy ludzie mają takie same możliwości zmniejszenia tego ryzyka. Na styl życia wpływa także sytuacja społeczna i gospodarcza, w jakiej ludzie się rodzą i żyją. Okoliczności te zależą częściowo od czynników politycznych, kulturowych i środowiskowych, na które jednostka nie ma bezpośredniego wpływu.

Profilaktyka raka jest najskuteczniejsza wtedy, gdy polityka i działania rządu pomagają dokonywać zdrowych wyborów i chronią obywateli przed czynnikami rakotwórczymi.

Na przykład potrzebna jest bardziej zdecydowana polityka, aby utrudnić zakup tytoniu i palenie oraz ułatwić aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Dalsze zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza wymaga egzekwowania lub zaostrzenia przepisów.

Obywatele, doradcy w zakresie zdrowia, towarzystwa onkologiczne i społeczności chorych na raka powinni wspólnie zachęcać i wspierać strategie polityczne i działania, które ułatwią dokonywanie zdrowych wyborów i stworzą otoczenie, w którym łatwiej będzie uniknąć raka i dożyć zdrowo sędziwego wieku.