12 SPOSOBÓW, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA NA RAKA

Wtórny dym tytoniowy

icon-tobacco Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego. Wspieraj politykę miejsca pracy wolnego od tytoniu.

Narażenie na wtórny dym tytoniowy w pracy i w domu wiąże się z chorobami, których można uniknąć, w tym z rakiem. Przegląd negatywnych skutków dla zdrowia wywołanych przez użycie tytoniu i wdychanie wtórnego dymu tytoniowego przedstawiono na rys. 1.

Dom może być często miejscem narażenia na wtórny dym tytoniowy. W całej Europie istnieją różnice we wprowadzaniu zakazów palenia w domach, szacunkowo liczba domów wolnych od dymu tytoniowego waha się od 31 do ponad 90% w poszczególnych państwach. Zwiększona ochrona przed wtórnym dymem tytoniowym jest pożądana i możliwa do zrealizowania przez osoby palące, jak i osoby niepalące, które zabronią palenia w ich domach i samochodach.

W tych państwach europejskich, w których palenie w miejscu pracy nadal jest dozwolone, przyjęcie kompleksowej polityki na rzecz środowisk wolnych od dymu tytoniowego, jak określono w art. 8 Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, jest najlepszym rozwiązaniem zapewniającym wszystkim pracownikom jednakową i pełną ochronę przed wtórnym dymem tytoniowym. Przyjmując zalecenie Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego, oparte na art. 8 Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich o wprowadzenie środowisk wolnych od dymu tytoniowego w miejscach publicznych i miejscach pracy oraz w transporcie publicznym. Poziom kompleksowości i egzekwowania tych zakazów różni w zależności od państwa.

Rys. 1: Konsekwencje zdrowotne przyczynowo powiązane z użyciem tytoniu i wdychaniem wtórnego dymu tytoniowego.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Źródło: Na podstawie „The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General”. GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014, r. za zgodą amerykańskiego Departamentu ds. Zdrowia i Usług Społecznych.