Istnieją dwa błędne wyobrażenia co do tego, jak wiele rodzajów raka naprawdę powodują substancje chemiczne w środowisku.

Po pierwsze, najpoważniejsze ryzyko zachorowania na raka jest związane ze znacznym narażeniem, na jakie dana osoba jest wystawiana przez kilku lat, na przykład z narażeniem, do którego dochodzi w miejscu pracy, a nie z narażeniem na oddziaływanie tych samych substancji chemicznych na poziomach środowiskowych.

Po drugie, termin „ryzyko” może oznaczać coś innego, gdy jest używany w odniesieniu do jednej osoby, niż gdy jest używany w odniesieniu do całej populacji. Stosunkowo niski poziom ryzyka dla jednostki, jak np. ryzyko zachorowania na raka płuc w wyniku zanieczyszczenia powietrza lub wdychania wtórnego dymu tytoniowego, może prowadzić do stosunkowo dużej liczby zachorowań w skali całej populacji osób narażonych, natomiast duży stopień narażenia stosunkowo niewielkiej grupy robotników będzie skutkował wysokim poziomem ryzyka zachorowania na raka w tej grupie, ale przełoży się na niewielką liczbę zachorowań na raka w skali całej populacji.