Opis

Okoliczności narażenia i powiązane zawody

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to substancje powstające jako produkt niepełnego spalania substancji organicznych.
Najlepiej zbadanym WWA jest benzo[a]piren.

Branże, w których zmierzono poziom narażenia pracowników na oddziaływanie benzo[a]pirenu i przedstawiono dane w tym zakresie, obejmują:

  • przemysł upłynniania węgla, gazyfikacji węgla, produkcji koksu i pieców koksowych, przemysł destylacji smoły węglowej oraz branżę dekarską i brukarską (w których korzysta się ze smoły węglowej);
  • przemysł impregnacji/konserwacji drewna przy zastosowaniu kreozotu;
  • przemysł produkcji aluminium (najwyższy poziom narażenia);
  • przemysł produkcji elektrod węglowych;
  • branżę kominiarską;
  • pracowników elektrowni węglowych.