12 SPOSOBÓW, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA NA RAKA

Karmienie piersią

icon-tobaccoKarmienie piersią zmniejsza u matki ryzyko zachorowania na nowotwory. Jeśli możesz, karm swoje dziecko piersią.

Karmienie piersią sprzyja zdrowiu. Istnieją przekonujące dowody, że osoby stosujące zdrową dietę i mające zdrowy styl życia są mniej narażone na ryzyko zachorowania na raka. W społeczeństwach europejskich ryzyko zachorowania na raka wśród osób prowadzących zdrowy tryb życia zgodny z zaleceniami w zakresie przeciwdziałania rozwojowi nowotworów jest o około 18% niższe niż ryzyko, na jakie narażone są osoby, których styl życia i masa ciała nie spełniają wymogów wskazanych w zaleceniach. Ten stopień zmniejszenia ryzyka obliczono w odniesieniu do zdrowego trybu życia, który obejmuje: prawidłową masę ciała (wskaźnik masy ciała [BMI] między 18,5 a 24,9 kg/m2) i unikanie produktów spożywczych sprzyjających przyrostowi masy ciała, takich jak słodkie napoje i żywność typu fast food; aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności przez co najmniej 30 minut dziennie; karmienie piersią (w przypadku kobiet); spożywanie głównie produktów pochodzenia roślinnego; ograniczanie spożycia mięsa czerwonego; unikanie przetworzonych produktów mięsnych; oraz ograniczanie spożycia napojów alkoholowych.