Tak. Ponieważ miejsce pracy wywiera bezpośredni wpływ na stan zdrowia i dobre samopoczucie pracowników, a w konsekwencji członków ich rodzin, społeczności, w której żyją, oraz szerzej rozumianego społeczeństwa, stanowi ono idealne środowisko i zaplecze dla wspierania profilaktyki i promocji zdrowia wśród dużych grup, w tym dla zaprzestania palenia tytoniu, zwiększenia aktywności fizycznej oraz promowania zdrowej diety. Wspólne starania pracodawców, pracowników i społeczności, podejmowane w ramach programów bezpieczeństwa i higieny pracy lub programów promujących zdrowy styl życia oraz zwiększenie udziału pracowników w kształtowaniu ich środowiska pracy, mogą przyczynić się do poprawy zdrowia i dobrostanu pracowników w miejscu pracy.