Najlepszym rozwiązaniem jest zasięganie informacji na ten temat na bieżąco z wiarygodnych źródeł, np. od lokalnych organów ds. zdrowia.

W niektórych przypadkach poziom narażenia na oddziaływanie różnego rodzaju substancji, na przykład zanieczyszczeń powietrza, może być większy w pobliżu obszarów przemysłowych (np. spalarni, składowisk odpadów lub zakładów przetwórczych) i może niekiedy przekraczać dopuszczalne progi narażenia. Ponadto doniesienia medialne informujące o wykryciu potencjalnie toksycznych substancji chemicznych w wodzie, żywności, glebie lub powietrzu oraz doniesienia dotyczące tzw. „ognisk raka” (odizolowanych obszarów, na których stwierdzono wysoki odsetek zachorowań na raka) również wzbudzają niepokój. W ostatnich latach w Unii Europejskiej odnotowano jednak bardzo małą liczbę przypadków, w których narażenie na oddziaływanie toksycznych substancji chemicznych można było powiązać ze wzrostem liczby zachorowań na raka. Niemniej jednak należy dokładać wszelkich starań, aby ograniczyć poziom narażenia do minimum i zapewnić odpowiednią kontrolę poziomu narażenia ogółu społeczeństwa na oddziaływanie instalacji generujących zanieczyszczenia.

Poziom zanieczyszczenia powietrza na obszarach o dużym natężeniu ruchu również może być wysoki. Ograniczenie narażenia na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza wymaga podjęcia wspólnych działań przez obywateli i organy rządowe. Choć rząd powinien opracować i ustanowić przepisy w tym zakresie oraz monitorować ich przestrzeganie, a także zapewnić możliwość korzystania z transportu innego niż prywatne samochody, każdy człowiek może przyczynić się do zmniejszenia natężenia ruchu dzięki stosowaniu rozwiązań alternatywnych, jakimi są środki transportu publicznego, rowery i carpooling.