Rak jest chorobą, w której komórki organizmu rosną w sposób niekontrolowany, tworząc guz, który może rozprzestrzenić się na różne części ciała.

Rak jest główną przyczyną śmierci w Unii Europejskiej.

Rak jest najczęściej diagnozowany u ludzi w średnim wieku i starszych, ale zmiany komórkowe, które prowadzą do chorób nowotworowych, rozpoczynają się znacznie wcześniej, i w związku z tym prewencja jest ważna w każdym wieku.

Liczba osób, u których rozwija się choroba nowotworowa, rośnie, częściowo dlatego, że ludzie żyją coraz dłużej.

Badania naukowe ujawniły szereg sposobów zmniejszenia ryzyka wystąpienia raka.

Europejski kodeks walki z rakiem został utworzony w celu informowania obywateli o działaniach, które mogą podjąć, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka.