INNE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Leki

Leki są substancjami chemicznymi, które opracowuje się i stosuje w medycynie i stomatologii z uwagi na ich właściwości umożliwiające leczenie chorób, zapobieganie im lub łagodzenie dolegliwości z nimi związanych. Oprócz zamierzonych skutków związanych z ich stosowaniem leki mogą mieć skutki uboczne. Skutki uboczne mogą wiązać się ze zwiększaniem ryzyka zachorowania na raka lub zmniejszaniem ryzyka zachorowania na raka.

Hormonalną terapię zastępczą polegającą na przyjmowaniu hormonów żeńskich stosuje się w leczeniu przede wszystkim w celu złagodzenia objawów związanych z menopauzą u kobiet.

Inne leki, w tym niektóre leki hormonalne, mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka tylko u kobiet (np. doustne środki antykoncepcyjne) lub u kobiet i mężczyzn.