12 SPOSOBÓW, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA NA RAKA

Zanieczyszczenia

icon-tobaccoChroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

W środowisku, w tym w miejscu pracy, występują tysiące substancji powstałych w wyniku działalności człowieka lub naturalnych, wśród których znajdują się takie, które mogą wywoływać raka. Wiele z nich jest substancjami chemicznymi.

Zmniejszanie narażenia na substancje rakotwórcze zależy od kombinacji działań i polityki administracji publicznej mających na celu ochronę obywateli przed szkodliwymi substancjami oraz od działań i obowiązków poszczególnych osób w zakresie przestrzegania porad. Kontrola rakotwórczych substancji chemicznych, które występują w miejscu pracy, w ogólnym środowisku lub w domu, wymaga podjęcia obu rodzajów działań. Rządy muszą określić swoją politykę i wdrożyć regulacje (np. limity ochrony, strefy bezpieczeństwa, zakazy dotyczące substancji chemicznych) oraz monitorować przestrzeganie tych regulacji; producenci i inni przedstawiciele przemysłu muszą dostosować swoje procesy do regulacji; pracodawcy muszą zapewnić środki ochrony swoich pracowników (np. wyposażenie ochrony osobistej). Przykładowo: europejska dyrektywa 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy stanowi, że pracodawca poddaje systematycznej ocenie i kontroli ryzyko narażenia pracowników na działanie substancji rakotwórczych, aby zapobiec narażeniu pracowników; udostępnia informacje na temat liczby narażonych pracowników, środków zapobiegawczych itp. właściwemu organowi na jego żądanie; oraz informuje pracowników, jeżeli dojdzie do nietypowego narażenia na działanie substancji rakotwórczych lub mutagenów.

Poszczególne osoby również mogą przyczynić się do stworzenia bardziej przyjaznego zdrowiu środowiska, np. ograniczając zanieczyszczenie powietrza poprzez ograniczanie korzystania z samochodów. Aby zapobiegać zachorowaniu na raka zaleca się przestrzeganie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy pamiętać o innych istotnych kwestiach, czyli: (i) nowotworom jako chorobie zawodowej można zapobiegać, co uwydatnia konieczność ochrony pracowników, którą należy wspierać i której pracownicy powinni się domagać; (ii) obowiązuje wiele regulacji, dzięki którym zmniejszono narażenie na działanie wielu substancji rakotwórczych, ale nadal istnieje możliwość poprawy.