12 SPOSOBÓW, BY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA NA RAKA

Badania przesiewowe

icon-screeningBierz udział w zorganizowanych programach badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania:

  • raka jelita grubego (zalecenie dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet)
  • raka piersi (u kobiet)
  • raka szyjki macicy (u kobiet).

Niektóre rodzaje nowotworów można wykryć i wyleczyć, zanim chory zacznie odczuwać związane z nimi objawy. Badanie pod kątem choroby nowotworowej lub warunków, które mogą sprzyjać zachorowaniu na raka, wśród osób, u których nie występują żadne objawy takiej choroby, określa się jako badanie przesiewowe. Głównym celem badania przesiewowego w kierunku raka jest ograniczenie liczby zgonów spowodowanych chorobą nowotworową. Badanie przesiewowe również umożliwia zastosowanie mniej inwazyjnych metod leczenia, jeżeli wykryty rak będzie znajdował się w dostatecznie wczesnym stadium rozwoju. W przypadku niektórych rodzajów nowotworów, takich jak rak szyjki macicy i rak jelita grubego, badanie przesiewowe może wręcz zapobiec rozwojowi choroby nowotworowej.

W Unii Europejskiej zaleca się przeprowadzanie badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, raka piersi i raka szyjki macicy, w ramach badań stanowiących element zorganizowanego programu, na realizację którego przeznaczono ilość zasobów zapewniających wysoką jakość. Zorganizowane programy badania przesiewowego w kierunku raka piersi istnieją obecnie w większości państw Unii Europejskiej, a badania przesiewowe pod kątem raka jelita grubego i raka szyjki macicy – w wielu z nich. Dodatkowe informacje na temat tego rodzaju zorganizowanych programów można uzyskać tutaj.

Eksperci opracowali kompleksowe wytyczne obejmujące wszystkie kwestie związane z badaniami przesiewowymi w kierunku raka jelita grubego, piersi i szyjki macicy – wytyczne te zostały następnie opublikowane przez Komisję Europejską. Wspomniane wytyczne europejskie zawierają zasady przewodnie oraz szczegółowe protokoły, standardy oraz zalecenie; zastosowanie się do jest gwarancją wysokiej jakości usług publicznych w zakresie badań przesiewowych. Dodatkowe informacje na temat jakości badań przesiewowych w kierunku raka można uzyskać tutaj.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w badaniu przesiewowym w kierunku raka, ale nie są pewne, czy takie programy istnieją w ich państwie, powinny skontaktować się z ministerstwem zdrowia.