Stresu nie uznaje się za czynnik zwiększający ryzyko zachorowania na raka. Na przykład wyniki szeroko zakrojonego badania przeprowadzonego w Europie wśród kobiet i mężczyzn zatrudnionych w różnych miejscach pracy wskazują, że stres w miejscu pracy najprawdopodobniej nie jest czynnikiem ryzyka sprzyjającym zachorowaniu na raka. Stresujące sytuacje mogą jednak spowodować, że osoby, które się w nich znalazły, będą bardziej skłonne do wykształcenia nawyków wywierających niekorzystny wpływ na stan ich zdrowia, takich jak palenie tytoniu, przejadanie się lub nadużywanie alkoholu, co z kolei przełoży się na wzrost ryzyka zachorowania na raka.