Det finns en mängd saker rökare kan göra för att öka sina chanser att lyckas sluta röka. Enligt tydliga bevis är det fyra gånger så vanligt att de som använder en kombination av läkemedel och beteendestöd slutar att röka jämfört med de som inte använder något stöd alls. Sannolikheten för att de som bara använder sig av en av dessa metoder slutar att röka är fortfarande större än för dem som inte använder något stöd alls.

Bland de effektiva stödläkemedel som oftast används kan man nämna nikotinersättning, bupropion, vareniklin och cytisin. För närvarande finns cytisin endast tillgängligt i Central- och Östeuropa. Mer information om olika läkemedelsalternativ finns i Tabell 3.

Beteendestöd kan bland annat innebära hjälp med praktiska strategier för stresshantering, för att bryta beroendet, för att hantera röksug och abstinensbesvär samt vägledning i användningen av nikotinersättning. Den här typen av stöd kan ges personligen eller via telefon, sms eller Internet. Apotekspersonal, allmänläkare eller annan sjukvårdspersonal kan ge tillgång till den här typen av stöd.

En annan åtgärd som gör det möjligt att hålla sig rökfri är att skapa ett rökfritt hem.