Om du är en förebild påverkar din rökning troligen andra personers rökvanor. Om du röker är det mer troligt att även andra i ditt hem börjar röka, särskilt unga personer som påverkas av föräldrar och syskon.

Läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal är förebilder för sina patienter och om de röker skickar de motsägelsefulla signaler till sina patienter. Sjukvårdspersonal bör därför uppmuntras och stödjas för att sluta att använda tobak och för att främja en tobaksfri kultur.